Nơi bạn đọc sẽ được cung cấp những kiến thức chân thực và chuyên sâu về đồng hồ cổ. Tất cả những kiến thức này không chỉ được tham khảo mà được đúc kết từ chính những người làm nghề sửa đồng hồ, một tập thể kĩ thuật được xây dựng cốt lõi từ chữ “Tín”.