Thức tín chuyên đồng hồ tượng, đồng hồ tượng người, tượng trang trí, đồng hồ tượng để bàn cổ các loại.

Đồng hồ mà Thức Tín giao lưu đến quý khách đều đã được lau dầu, căn chỉnh và kiểm tra trước khi giao lưu.

Thức Tín chỉ giao lưu đồng hồ tuyển chọn đẹp nhất và chất lượng tốt nhất thị trường. (Không có đồng hồ dồn, ghép, nâng độ chế). 100% đồng hồ sẽ là chính hãng và bảo hành kỹ thuật đến 3 năm, bảo hành nguyên bản trọn đời máy.